නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ලැබුනත් නෙත් යුග දහසක උරුමේ - labunath neth yuga (අසංක ප්‍රියමන්ත - asanka priyamantha)


 Asanka Priyamantha peiris song lyrics

අසංක ප්‍රියමන්ත මහතාගේ වෙනත් ගීත 

"ලැබුනත් නෙත් යුග දහසක උරුමේ..
මදි මට මුලු සංසාර යුගේ..
ඔබව බලා ගන්නට අම්මේ..

ඉර හඳ පතුරන එළියට වැඩියෙන්
ඔබ මට හරි එළියයි අම්මේ..
දහසක් නෙත් මට මදි අම්මේ..
ඔබව බලා ගන්නට අම්මේ..

ලේ කිරි කරලා අම්මත් මා දුක්
පෙව්ව්ද නැත්නම් ඊට වඩා
ඉර හඳ තරු සෙනෙහසට යටත්කොට
දියකර පෙව්වද සේද වලා

දස මාසේ කුසෙහි මා දරලා
ඉසිලු බර තව ඔබට මදි
දරු සෙනෙහස මතු බුදු කරවන්නට
මවු පදවිය ඔබ ලබන ලදී
"

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X