නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කඳුලු පිසදාලන සඟවාලන - kadulu pisadalana (බණ්ඩාර අතාවුද - bandara athawuda)


bandara athauda songs


"කඳුලු පිසදාලන සඟවාලන රැයේ සෙනේ මල්
සිතම සනසාලන සතපාලන නුබේ සිනා මල්
නුබේ සිනා මල්......
කඳුලු පිසදාලන සඟවාලන.......

අවර නැකත නොවේ....
තරු පීදෙන සදපායන නුබමය රාත් රී...
සතුටු කදුලු පිපේ...
මල් යායක සිත්  යාකල නුබ මගෙ දේවී...

අරුණ ගලන පැයේ...
නෙත් මානෙන් ඉගිලී යන නුබමය රාත් රී...
සිතට තනිය නොදී....
තුන් තිස් රෑ මල් යහනට වැඩපන් දේවී...

"

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X