නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මගේ නොපෙනෙන- Mage nopenena adare (Prasanga)Mage nopenena, Supun Ayeshamantha
මගේ නොපෙනෙන ආදරේ...........
මගේ නොපෙනෙන ආදරේ

පෙනෙන දුරකට එන්නෙපා
දුටු නමුත් මගේ ආදරේ
දුටුවා බව හගවනු එපා //

සසරේ හමුවී ඇතිමුත්
පුරුදු බව පවසනු එපා
මට කලින් පෙම ඔහුට දුන් බව
යලි යලිත් පවසනු එපා //

මගේ නොපෙනෙන......

සිහින අතරින් පෙනුණු සිහිනය
සිහිනයකි සගවනු එපා
දකින දුරකින් ලගින් ඉන්නම්
පෙනුණු බව පෙන්වනු එපා //

මගේ නොපෙනෙන......

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X