නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

නිල් අඹරේ - Nil ambare (Romesh)


නිල් අඹරේ සොඳුරු පැහැය
ඔය දෙනෙත් තවරන්න
රතු මල් පොකුරේ පාට
මුදු දෙතොලේ දවටන්න
සමනල් රැනේ එන්න
මගේ තුරුලේ නැලවෙන්න
ආදරෙයි මං ආදරෙයි මුළු ජීවිතේ පුරා
ආදරෙයි

දේදුන්නෙ නැගලා නිල් අහස පැදලා
තුරුලේ මගේ උණුසුම් සුවේ පුදනවා //
පෙම් වර්ණ ලෝකේ පෙම් මල් ගොතා
ගෙල පලදවා සිප ගන්නවා

කිරි සයුරේ ගිලිලා සඳ අහසේ නැගිලා
දෙනුවන් ඔබේ තරු වැල් වගේ දිලෙනවා //
අප්‍රමාන පෙම් ලෝකේ අනන්තය සොයා
ඔබේ අත අරන් පියනගනවා

        නිල් අඹරේ...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X