නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අද තනියෙන් මා


Shihan mihiranga sinhala song lyrics

අද තනියෙන් මා
හඩන්නේ නෑ මා
මා දමා ඈ ගිය කියා
සිත ඩුක් දෙන්නෑ
අද මට තනි නෑ
ඔබ නෑ කියා
මා ලඟින් මා සිතින්
ඔබ ගියා කියා

පාළුව වී අද මගේ
හඩවන්නෑ ජීවිතේ//
ඔබ දන්නෑ
අද මා ඔබේ නමින් තනිවෙන්නෑ

අද තනියෙන් මා...

හිත හැගුමන් වේදනා
මට නොකියා පාවුනා //
ඔබ නැතිදා
මා ලඟින් මා සිතින් ඔබ ගියා කියා

අද තනියෙන් මා...

තරු නෙතු කී ඒ කතා
අද රහසේ සැඟවීලා //
ඔබ ගියදා
මා හඬවා මට නොකියාම මා දමා

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X