නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අයදින්නේ නෑ ඔබේ ආදරේ


අයදින්නේ නෑ ඔබේ ආදරේ මින් මතුවට කිසිදා,
රිදවන්නේ නෑ ඔබගේ හදවත මා ලදුනේ මතුදා,
ඔබ වෙන කෙනෙකුට බහ දී ඇති වග
මට නොකියා ඇයි නිහඩ වුණේ...//
ඒ නිසයි මිහිරියේ ඔබේ අත ගන්නට
කල්බලමින් මා මුලා වුණේ
ඔබේ සියුමැලි හද සසල කලානම්
සමාවන්න මට ප්‍රිය ලඳුනේ...//
ඔබට සුභපතා ඔබගෙන් සමුගෙන
මා අද වෙන් වී සිනා සිසි

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X