නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කවුරුද පාවී පාවී තුරුළු වුණා


කවුරුද පාවී පාවී තුරුළු වුණා
ආදර හැඟුමින් ආරාධනා
මා සිත පිබිදී පිබිදී අවදි වුණා
සිහිනෙන් මල් පිපුණා…

මා නෙතේ සැනසිලා
මා කතා නැවතිලා
ලැඟුම් සොයාලා
ඉන්න සැනහී ආරාධනා…

ආවෙමි සැරිසරා
මා ඔබේ දිවි තුරා
පැතුම් පතාලා
ඉන්න සැමදා ආයාචනා…

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X