නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

විහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි කියනු මැන කොදුරා - wihaga githaya nihada (අමරසිරි පීරිස් - amarasiri piris)


Amarasiri Peiris song lyricsවිහඟ ගීතය නිහඬ ඇයි කියනු මැන කොදුරා
නොපෙනෙනා දුර ඈත කුටියක සිර වෙලා
විහග ගීතය නිහඩ සුසුමක නැවතිලා...

ලදළු මැලවී තුරුලතා තැති ගැනී
සිරස සරසන මලක් වත් නැහැ පිපී
අදුර රජ වී අනේ දුනු හී ඇනී
නිහඩ කුටියක විහග ගී ගොලු වුනී...

කදුලු වගුරා පහුරු ගා දෙස් තියා
ප්රගීතයකට කොහොම තැවෙමුද හඩා
පියාබන්නට නාද දී නිදහසේ
විහග ගීතය මුදා ගෙන එමු සදේ.

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X