නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ - weten eha mal padure (දයාන් විතාරණ - dayan witharana)


dayan vithara sinhala song lyrics


වැටෙන් එහා මල් පඳුරේ
ඔබ පිපී වැනේ අත නුදුරේ
මිලින උනත් ගන අඳුරේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

සුවඳ ඇදෙයි මුලු ලොවට හොරෙන්
නොවසා ඇති දොර කවුලු තුළින්
සුවඳ දිදි.... සුවඳ දිදි තිබුනත් මිදුලේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

වැටෙන් එහා ....

තෙමුනත් දෙකොපුල් උණු කඳුළින්
ඇසුනත් කෙදිරිය මුදු මුවගින්
පිපුන නිසා අන් සතු උයනේ
මල් නෙලන්න නම් තහනම්

වැටෙන් එහා ....

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X