නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

වළා යහනෙ සද සැතපෙන යාමේ - wala yahane sanda (රොෂාන් ප්‍රනාන්දු - roshan fernando)


Roshan Fernandoවළා යහනෙ සද සැතපෙන යාමේ
ඔබෙ සෙනෙහස සිහිවී
එන්නට පියවර තැබුවත් මා සිතින්
ඔබ අන්සතු මලකි
මම ඔබට තියෙන ආදරේ තරම්
ඔබ තවම දන්නෙ නෑ රත්තරං
දුර ඈත ඈත ඈත දිළෙන තාරුකා තරම්

අනාතකල සිතිවිලි අතරේ මා
සදාතනික සෙනෙහස සෙව්වා..
අනාතකල සිතිවිලි අතරේ.. මා..
සදාතනික සෙනෙහස සෙව්වා..
සිනාසුනේ ඔබ හඩා වැටුනෙ මම
මල් පරවී යනදා

වළා යහනෙ සද සැතපෙන යාමේ
ඔබෙ සෙනෙහස සිහිවී
එන්නට පියවර තැබුවත් මා සිතින්
ඔබ අන්සතු මලකි
මම ඔබට තියෙන ආදරේ තරම්
ඔබ තවම දන්නෙ නෑ රත්තරං
දුර ඈත ඈත ඈත දිළෙන තාරුකා තරම්

විරාජිතව අතිනත පැටලූ දා
පරාජිතව නොතැවුනි ඔබ මා ..
විරාජිතව අතිනත පැටලූ දා
පරාජිතව නොතැවුනි ඔබ මා ..
අවාසනාවට හීන පුරෝගෙන
මතකය ඉකිබින්දා

වළා යහනෙ සද සැතපෙන යාමේ
ඔබෙ සෙනෙහස සිහිවී
එන්නට පියවර තැබුවත් මා සිතින්
ඔබ අන්සතු මලකි
මම ඔබට තියෙන ආදරේ තරම්
ඔබ තවම දන්නෙ නෑ රත්තරං
දුර ඈත ඈත ඈත දිළෙන තාරුකා තරම්

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X