නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සුවදයි මුවේ මල් පැණී - suwadai muwe mal pani (රූකාන්ත ගුණතිලක - rookantha gunathilaka)
සුවදයි මුවේ මල් පැණී
නෙතගින් හැලේ නිල්මිණී
මා ජීවිතේ පන වැනී
නැල්වෙන් දුවේ රෝෂිණී....

අම්මා නුඹේ-කිරට ගියා
කිරි එරවා-එන්ට ගියා
කිරි මුට්ටිය-ගගේ ගියා
ගගට උඩින්-කොක්කු ගියා....

ඔන්න බබෝ-ඇතින්නියා
ගල් අරඹේ-සිටින්නියා
ගලින් ගලට-පනින්නියා
බබුට බයේ-දුවන්නියා....

අතට වෙරලු-ඇහිද ගෙනේ
ඉනට පලා-නෙලාගෙනේ
බරටම දර-කඩා ගෙනේ
එයි අම්මා-විගසකිනේ....

සුවදය මුවේ.........

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X