නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සුවද දෙන මල් වනේ - suwada dena mal wane (රූකාන්ත ගුණතිලක - rookantha gunathilaka)
සුවද දෙන මල් වනේ බිගුන් බැදීලා
කඳුළු බිදු නිල් නුවන් පුරා රැදීලා
ඔබේ ලැමදේ සෙනේ මැදුරේ සුසුම් නැගිලා
සුවද දෙන මල් වනේ බිගුන් බැදීලා
කඳුළු බිදු නිල් නුවන් පුරා රැදීලා

මේ නුරා සැදෑ කලේ සෝ සුසුම් හෙලා
ඈත තරකා දිහා නිල් නුවන් යොමා
ඒ ඔබේ සුපෙම්වතා එවීදෝ බලා
නෑ පලේ තැවී හඬා වේදනා දරා
වේදනා දරා...

සුවද දෙන මල් වනේ...

මේ ලොවේ දිනු අපේ ජීවිතේ කෙටී
කාලයේ රහස් වසා ජීවිතේ ගලයි
මේ කුළුත් පියා සලා කුලින් කුලේ රැදෙයි
ආදරේ අමා හැගුම් මා සිතේ නැගෙයි
මා සිතේ නැගෙයි...

සුවද දෙන මල් වනේ....


No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X