නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සුන්දර රාත්‍රියක් මෙතරම් - sundara rathriyak (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


සුන්දර රාත් රියක් මෙතරම්
කවදා උදාවේද නොදනනී
ඔබගේ සුසුම් වලින් උනුසුම්
මහදේ කුසුම් පිපේ මනරම්

රහසේ තුඩු තුඩු ගාවා
තනියට වන බඹරුන් ආවා
අප සද වතුරෙන් නාවා
රාත් රිය මෙලෙසම පවතීවා

සුන්දර රාත් රියක් මෙතරම්.........

රහසේ හිරු නොනැගේවා
අපගේ සිහිනය නොබිදේවා
පුරසද අහසින් එලවා
රාත් රිය දුක් ගිනි නොගෙනේවා

සුන්දර රාත් රියක් මෙතරම්..........

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X