නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සඳකැන් වැසිලා අදුරේ එතිලා - sadakan wasila adure (වික්ටර් රත්නායක - victor rathnayaka)
සඳකැන් වැසිලා අදුරේ එතිලා
ගණදුරැ රෑ තනිකම නෑ
සොයා එන්න ඝණදුර තරැ නිවලා
මගේ එලිය අද ඔබ පමණි...//

ජීවිතයම සතු එකම සුවෙි
හීසර පහරක වෙලෙනු පෙනේ..//
මේ ලොව මා සතු ඈ සතු ඒ නෙතු
අසල්වාසියකු සොයනු දැනේ

මා නැත අන්සතු සිත් බිදලා
දෑතම බැදගෙන ඉදිමි බලා..//
මෙි ලොව යම් දවසක අපි වෙන්වෙමු
රහස් අහස් තලයට පවරා

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X