නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

නිය රටා මවනවා අපතරේ වූ කතා - niya rata mawanawa saragaye (සනුක වික්‍රමසිංහ - sanuka wickramsingha)


Sanuka sinhala sindu lyrics


නිය රටා.. මවනවා.. අපතරේ  වූ කතා
රැය පුරා උණුහුමේ මල් පෙති තලා 

සයනයක් නිදනවා මේ රැය අපගේ වූ නිසා..
ආදරෙන් නග්න වූ හිමිකම් සොයා 
උනුසුම් උදයක සුවදින් ගත පිබිදී ගිය 
ඔබේ නම සොයනවා තාමත් නිය සිතුවම් පුරා 

සරාගයේ.. රැයේ.. පිනිබිඳුවක් වී වැටී .
මා  සිතේ හිඩසක් මවා 
යහන්තලේ  වැතිරී 
අද තනිකම ඉතිරි වී 
සද ඇතිරිල්ලේන් වෙලී.. තනිවුනා 

කාමරේ මුළු පුරා..
නෙක සලුපිලි තනිවෙලා 
මා සිතින්.. හඩනවා..
දෙස බල බලා 

මං මුලා.. වූ සිතින්..
මා මල් සුවදක් විදිනවා 
බැදීම්ක්.. ඇති රුවක් හා මා වෙලී 

උනුසුම් උදයක සුවදින් ගත පිබිදී ගිය 
ඔබේ නම සොයනවා තාමත් නිය සිතුවම් පුරා 

සරාගයේ.. රැයේ.. පිනිබිඳුවක් වී වැටී .
මා  සිතේ හිඩසක් මවා 
යහන්තලේ  වැතිරී 
අද තනිකම ඉතිරි වී 
සද ඇතිරිල්ලේන් වෙලී.. තනිවුනා 

සරාගයේ.. රැයේ.. පිනිබිඳුවක් වී වැටී .
මා  සිතේ හිඩසක් මවා 
යහන්තලේ  වැතිරී 
අද තනිකම ඉතිරි වී 
සද ඇතිරිල්ලේන් වෙලී 

සරාගයේ.. රැයේ.. පිනිබිඳුවක් වී වැටී .
මා  සිතේ හිඩසක් මවා 
යහන්තලේ  වැතිරී 
අද තනිකම ඉතිරි වී 
සද ඇතිරිල්ලේන් වෙලී.. තනිවුනා ..

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X