නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මින්දදයෝ ඇවිදින් - mindadayo awidin (නිරෝෂා විරාජිනී - nirosha virajini)


Nirosha virajini sinhala song lyrics


මින්දදයෝ ඇවිදින්
අහපන් රුක්අත්තන මලකින්
ගෙදරට කිව්වා මං
එනවද ඔය මල් දුන්න අරන්
අද හෙට මින්දදයෝ...//

බක්මී මල් පිපිලා සුවඳට
සඳ ගෙට පායනවා...
වැවේ නෙළුම් පිරිලා නිල්දිය
දොළේ හිනා වෙනවා...
යන එන කල් ඉඳලා මං ගැන
බඹරු කතා වෙනවා...

මින්දදයෝ ඇවිදින්
අහපන් රුක්අත්තන මලකින්
ගෙදරට කිව්වා මං
එනවද ඔය මල් දුන්න අරන්
අද හෙට මින්දදයෝ...

නා දලුවල හැපිලා මඳනළ
වැට ළඟ කැරකෙනවා...
ගොයමට පිනි වැටිලා මුතු ඉර
එළියට දිලිසෙනවා
යන එන කල් ඉඳලා මං ගැන
බඹරු කතා වෙනවා...

මින්දදයෝ ඇවිදින්
අහපන් රුක්අත්තන මලකින්
ගෙදරට කිව්වා මං
එනවද ඔය මල් දුන්න අරන්
අද හෙට මින්දදයෝ....

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X