නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මල් හිනා නගන්න සුසුදු ආදරේ - mal hina naganna (ඇන්ජලින් ගුණතිලක - anjaleen gunathilaka)


මල් හිනා නගන්න සුසුදු ආදරේ
ළං උනා වසන්ත කාලේ ජීවිතේ//
ආදරේ....

ගයන ගයන ගීතයේ වයන වයන තාලයේ
මහද ඔබට මධුර තතකි මිහිරි අමොද ජීවිතේ

බලන බලන බැල්මෙනි නගන නගන කැල්මෙනි
මහද විමන ඔබට පහන කරමි අදුරු ජීවිතේ

පිපෙන පිපෙන මල් ලතා කියන කියන පෙම් කතා
අපගේ මිහිරි මතක සිහින සැබෑ කරයි ආදරේ

මල් හිනා..

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X