නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අතුරු සිදුරු නැතිව පිරුණු සුපිරි අවන්හලේ - athuru siduru nathiwa pirunu (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


අතුරු සිදුරු නැතිව පිරුණු සුපිරි අවන්හලේ
මම දොරටු පාලයා
ප් රේම කරන නන් දොඩවන තරු විසුතුරුලොවෙ
මම දොරටු පාලයා //

හිස් අතේ දුක දරා නෙත් දෙකෙ සැප පුරා
මම රූ අදුරේ ගෙට ගොඩවෙනවා
මගෙ දරු පැටවුන් තුරුලුකරන් ඔබහිනැහෙනවා
මට රජ සැප මගෙ ගෙදරම වෙනවා

මගෙ හිතෙ දුක වෙලා තනිකමෙ තනිවෙලා
මම රෑ අදුරේ සිහින දකිනවා
රසම සරුලු අතර ඉදන් අප හිනැහෙනවා
මම ඒ සිහිනෙත් දොරටු රකිනවා

අතුරු සිදුරු නැතිව පිරුනු සුපිරි අවන්හලේ
මම දොරටු පාලයා
ප් රේම කරන නන් දොඩවන තරු විසුතුරුලොවෙ
මම දොරටු පාලයා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X