නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඇමතුමක් ඔබගෙන් එනකල් හැමදා - amathumak oben enakal (රුවන් හෙට්ටිආරච්චි - ruwan hettiarachchi)


ruwan hettiarachchi sinnhala song lyrics


ඇමතුමක් ඔබගෙන් එනකල් හැමදා...
මග බලා හිටියත් තව නෑ ලැබිලා........
මාව දමා ගිය දා ඉදලා...
තාම ඔබේ මතකේ හැරදා....
යන්න තරම් හිත නෑ හැදිලා..

අද කී ඒ වගේ...
සෙනෙහේ මට ඔබේ...
රැදිලා තියේ හදවතේ...
මැරුනත් එක වලේ හිදිමුඉ කිවේ...
මට ඇයී පෙරදා මුවින් ඔබගේ...
තාම ඔබේ මතකේ හැරදා...
යන්න තරම් හිත නෑ හැදිලා...

තරහක් නෑ මගේ..
කිසිදා හදවතේ...
මම දිවුරන්නම් ඔබ කෙරේ...
සතුටින් ඇතිනම්..
ලොවේ ඔබගේ....
සතුටත් එයමයි මගේ දිවියේ...
තාම ඔබේ මතකේ හැරදා...
යන්න තරම් හිත නෑ හැදිලා..

ඇමතුමක් ඔබගෙන් එනකල් හැමදා..
මග බලා හිටියත් තව නෑ ලැබිලා...
මාව දමා ගිය දා ඉදලා...
තාම ඔබේ මතකේ හැරදා...
යන්න තරම් හිත නෑ හැදිලා...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X