නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සඳ කින්නරාවි - Sada kinnaravi (Nilanga De Silva)


සඳ කින්නරාවි මාගේ
Supun ayeshmantha and thilini malkaහොරැහින් කියන්න බෑනේ ආදරේ
තනියෙන් ඉදින්න බෑනේ
ඔබ හා විඳින්න ඕනේ ජීවිතේ
ආදරේ..//

හැඟුම් වශි වු අන්දකාරේ
තෙපුල් මතින් සුසුම් විතාරේ
සිහින් සරින් වයන් සිතාරේ
අවුල් තැවුල් ඉතින් අවාරේ
නුරා නැගෙනා
දෙනෙතේ ගිලෙන්නේමි හිමින් සැරේ

සඳ කින්නරාවි...

විරාමයක් කොහේද ආලේ
සරාගි ප්‍රේම වින්ද දෑසේ
දුහුල්ව ඇයි ද ඇන්දේ සේලේ
අකීකරුයි හිතත් නොතේරේ
මුමුණා කියනා
සවනේ හැංගු පෙම් මන්තරේ

සඳ කින්නරාවි...

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X