නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

පයා ඇයි - Paya ai ( Milin, H.R.Jothipala)


පයා ඇයි හින හෙන්නේ
පයා ඇයි , Paya ai , Milin, H.R.Jothipala,supun ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyrics
නිල් දෙනෙතේ තරු රාශී
ඈතිවී නෑතිවී නම් ඔබෙ මුහුනේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී

ඈගේ වත මට නොපෙනෙන නම්
පුන් සද ඈයි හිනහෙන්නේ
නෑති දා ඈගේ ගී රාවේ
කොවුලනී ඈයි ගී ගෑයුවේ
වනයේ පිපි මල් ගොමුවේ
සමනලයිනි ඈයි නෑටුවේ

ඈතිවී නෑතිවී නම් ඔබෙ මුහුනේ
නිල් වන් දෙනෙතේ කාන්තී

ඈගේ දිමුතු දසන් නෙපෙනී
මට මොකටද මුතු පන්තී
ඈගේ කදුලෑල් ඈති විටදී
ඕනෑ නෑ දියමන්තී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X