නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සිතින් විතරක් ලංවෙලා - Sithin Vitharak ( Ajith Bandara)


සිතින් විතරක් ලංවෙලා අහිමි බව දැන පෙම් කලා
නොසිතු මොහොතක රණ්ඩු වී සිත
ඔබව ඉල්ලලා බල කලා //

ඇසිපියන් යට මගේ සිහින හංගා පාඩුවේ
ලං වුණේ මම නොවේ යටි හිතයි ලං වුණේ
මගේ යැයි හැගිලා හදේ ඉඩ සෙව්වා
මට ඉඩක් නැති නිසා
හඩයි සිත මා රෑ පුරා

තෙතමනේ නැති හිතේ
නැතුව ඇති මට ආදරේ
වැරදි මා ඔබ නොවේ
වරද සැමදා මගේ අතේ
මගේ යැයි හැගිලා හදේ ඉඩ සෙව්වා
මට ඉඩක් නැති නිසා
හඩයි සිත මා රෑ පුරා

සිතින් විතරක් ලංවෙලා..

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X