නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔබ ඇයි - Oba ai (Sanka Dineth)


හිත ලඟ ඔබ කෙදිරු කතා
සිහිනෙක මා තනි කලා
මා සිටියා දෑසම පියා
ඔබ මා ලඟ තව ඇති කියා
සිත නෑ ඔබ මා හැරගිය දා පටන්
විදින්න නෑ ජීවිතයක් ඉතින්
ඔබමේ තරමට රිදෙව්වේ
ආදරේ  ඔබ ඇයි දෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබදෝ මා සිත තනිකලේ ආදරේ //

ඔබ ඇයි මට ලං වුනේ
තනි අදුරක මා තනි කලේ
මට මගේ දුක විතරක් තියා
ජීවිතයම අරගෙන ගියා
පෙරදා ඔබ මා හා ගතකල ආදරේන්
ඔබ ඇයි අහසට විසිකලේ
මට බෑ ඉඟිලෙන්න ඔය තරම්
ආදරේ  ඔබ ඇයි දෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබ ඇයි මා සිත තනිකලේ ආදරේ //

ආදරේ ඔබ ඇයිදෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබදෝ මා සිත තනිකලේ ආදරේ
ආදරේ  ඔබ ඇයි දෝ මේ ලෙස හැර ගියේ
ඔබ ඇයි මා සිත තනිකලේ ආදරේ //

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X