නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

එකවරක් ඔබට මා එපානම් - Eka warak obata maa (Vijayakumaratunge)


එකවරක් ඔබට මා එපානම්
සිය දහස් වාරයක් එපා මට ඔබ එපා

මම මගේ පාඩුවේ අඬ අඬා සිටින්නම්
ඔබ ඔබේ ලෝකයේ මිණි කිරුල පලඳින්න

එකවරක් ඔබට මා එපානම්..

ඔබේ හඳ පහුරු වේදනා නොදෙන්නම්
ඔබ යනේන මාවතේ දැකගන්න ඉඩදෙන්න

එකවරක් ඔබට මා එපානම්..

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X