නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

වැල් දොඩම් මලක - wel dodam malaka (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


වැල් දොඩම් මලක
වැල්දොඩම් මලක සුදු මල්පෙති හරි සුමුදුයි
⁣ඔබෙ මුහුන වගේ පුංචි නගේ..
දම් පැහැය ගත්ත එමල් රේනු ඔබෙ ඇස්දෙක වාගේ පුංචි නගේ..

සුලං සමග දඟ කරනා සුදු මල්පෙති වාගේ
සුලං සමඟ පොර බදනා⁣ සුදු සාරිය ඔබේ
බලං ඉන්න මට හිතුනා ඔය නෙත් දෙක ඔබෙ
මල් රේනු වගේ සැලුනා නෙත් පිහාටුවක් ඔබේ

සදෙන් සදට කල් ගෙවුනා ඔබ හන්දා මාගේ
නැකත් දවස ලඟ එනව අපෙ මංගල දිනේ
මලක් වගේ ඔබ තියලා රන් කූඩුවේ මාගේ
ඇහැක් වගේ ගනිමි බලා මගේ පුංචි නගේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X