නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සයුරේ හෝ හඩ ඇහෙන මායිමේ - sayure ho hada (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


හෝඩි හෙලෙයි හෙලෙයි හෝඩි හෙලෙයියා

සයුරේ හෝ හඩ ඇහෙන මායිමේ
සයුරේ පාවෙන රල ලග මායිමේ
ජීවත් වෙන්නට ඉද දෙන්න
මහමුහුදයි අපෙ ජිවිතේ

සයුර ගැඹුරු බව දන්නවා
මහා චන්ඩ රැලි නැගෙනවා
මහ මුහුද එහෙම බව අපි දන්නවා
ඒ මුහුදට අපි පණ පුදනවා

මහ සම්පත් දෙන සාගරේ
රැක දෙනවා අපේ ජීවිතේ
අහිමි උනොත් මේ මහ සාගරේ
අපේ පුංචි පැටවු ටික හාමතේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X