නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සමනලියා මනලොලියා - samanaliya manaloliya (ආත්මා ලියනගේ - athma liyanage)


Athma liyanage sinhala song lyrics


සමනලියා මනලොලියා
සු කුමලියා පා මුදු දා
මාලා ලා පාට සළු පලදලා
සද නැගෙනා වේලාවේ කොහෙට වුණේ

සුරූපී....කුමරි....සිනාසී...
පාන ඔමරි ලතාවේ...
රෑයාමේ ප් රේමේ ගී
මිමිනෙනවා
යහනාවේ පාලු මගහරවාලා...

පිනාලු සරාගී
හිනාවේ ගීය හිත බැන්දුනාදෝ
රෑයාමේ ප් රේමේ ගී
මිමිනෙනවා...
යහනාවේ පාලු මගහරවාලා...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X