නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සඳ එළිය ගලා එන රාත්‍රියයි - sada eliya gala ena (අසංක ප්‍රියමන්ත - asanka priyamantha)


 Asanka Priyamantha peiris song lyrics

අසංක ප්‍රියමන්ත මහතාගේ වෙනත් ගීත 

"සඳ එළිය ගලා එන රාත් රියයි
ඔබ මගෙන් සමුඅරන් යන්න ළඟයි
තව ටිකක් ඔබේ ළඟ ඉන්න හිතයි
ඒ උනත් සමුඅරන් යා යුතුමයි

ඇඟිලි පටලා...... සිටිය කාලේ......
අපිව දුර නෑ........ කියා දැනුණේ.......
තනුව උදුරා....... සොඳුරු ගීතේ.......
දවස ඇයි මේ....... නපුරු වූයේ........

සඳ එළිය ගලා එන..................

කඳුළු පිරුණූ........ දෙනෙත ඔබගේ......
බලන්නට බෑ........ දුකයි දැනුණේ.......
අහිමි වූවා....... ප් රථම ප් රේමේ.....
කඳුල පමණී...... උරුම සෙනෙහේ.....

සඳ එළිය ගලා එන...............
"

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X