නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මේ කඳුළු බිංදුව මගෙ නොවෙයි - me kadulu binduwa (සුනිල් එදිරිසිංහ - sunil edirisingha)

මේ කඳුළු බිංදුව මගෙ නොවෙයි
එය ඔබේමයි එය ඔබේමයි

ඇඳ වියන ලඟ අඩ සඳින් දිදුලන
මළ තාරකාවක සිහිල කැටිවුන
මේ කඳුළු බිඳුවේ අයිතිකාරිය ඔබ තමයි

හඞන්නට කිසිදා නොදැන සිටි මට
මළ පොත කියාදී නොකියාම ගිය
මේ කඳුළු බිඳුවේ අයිතිකාරිය ඔබ තමයි

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X