නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මේ ඇස් දිහා බලන් - me as diha balan (ශිහාන් මිහිරංග - shihan mihiranga)


Shihan mihiranga sinhala song lyrics


මේ ඇස් දිහා බලන්
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන්
ඔබ මගේද  ම ඔබේද .
අපි අපේද කියලා 
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන් .

පැහැදු නුවන් දල්වා
මා දෙසට පා කරලා
හද ගැස්ම මග නවතා
දෙහදක් ගොළුව උන්නා 
ඔබේ සෙනෙහෙ මග
රැදුනේ ඇයි සංසාරයේ 
මේ බවයේ මා වෙනුවෙන්
ඔබ මැවුවේ 
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන් .

කදුලැල් නෙතින් පලවා
පැතුමන් සිතේ තනිකරවා
සිල් ගත්ත සිත නවතා
ඔබ දෑත වෙත ඇත පෑවා .
ඔබේ සෙනෙහෙ මග
රැදුනේ ඇයි සංසාරයේ 
මේ බවයේ මා වෙනුවෙන්
ඔබ මැවුවේ 
දැන්වත් කියන්න මගේ රත්තරන් 


No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X