නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මාලී සිහින කුමාරී - mali sihina kumari (ආත්මා ලියනගේ - athma liyanage)


Athma liyanage sinhala song lyrics


මාලී සිහින කුමාරී
පාවේ නිම් නැති යාමේ
පවනෙ සැලෙනා රහසේ
අදුරේ සරනා සෙනෙහේ

මාලී සිහින කුමාරී
පාවේ නිම් නැති යාමේ
පවනෙ සැලෙනා රහසේ
අදුරේ සරනා සෙනෙහේ

පවනෙ රහසින් කොදුරා හද සසලන්නේ
උනුසුම් සුවදයි පාවී ගත දැවටෙන්නේ
දෙනෙතේ සැඟවි නොපෙනී ඈ කොයි යාදෝ

මාලී සිහින කුමාරී
පාවේ නිම් නැති යාමේ
පවනෙ සැලෙනා රහසේ
අදුරේ සරනා සෙනෙහේ

අදුරේ රහසින් සැලෙනා පිනි කදුලක් දෝ
පින්නේ ඇදෙනා දිලෙනා සද කිරනක්දෝ
මා දෑසේ මැවූ සේයාමායාවක්දෝ..

මාලී සිහින කුමාරී
පාවේ නිම් නැති යාමේ
පවනෙ සැලෙනා රහසේ
අදුරේ සරනා සෙනෙහේ

මාලී සිහින කුමාරී
පාවේ නිම් නැති යාමේ
පවනෙ සැලෙනා රහසේ
අදුරේ සරනා සෙනෙහේ ////

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X