නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ළය ගින්දරින් ගිනි ගන්නා - laya gindarin gini ganna (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


ළය ගින්දරින් ගිනි ගන්නා රෑ යාමේ..
කිම මා සොයා මගෙ උඳුවප් සඳ නාවේ..
හොඳටම රිදී නෙතු දොරඟුළු බිඳුනාවේ..
ජාතිත් ආදරෙයි නුඹටම සුදු නෝනේ..
ජාතිත් ආදරෙයි නුඹටම සුදු නෝනේ..

තරු කැට දෙක තුනක තනිකම මකන්නට..
මට බැරි වේවි නුඹහට මෙන් විටින්විට..
වරදින් මිදී නුඹ යළි ආවොතින් ගෙට..
වරදක් කියන් නෑ කවදාවත් නුඹට..

ළය ගින්දරින් ගිනි ගන්නා රෑ යාමේ..
කිම මා සොයා මගෙ උඳුවප් සඳ නාවේ..
හොඳටම රිදී නෙතු දොරඟුළු බිඳුනාවේ..
ජාතිත් ආදරෙයි නුඹටම සුදු නෝනේ..
ජාතිත් ආදරෙයි නුඹටම සුදු නෝනේ..

නුඹටම හුරුපුරුදු නැළවිලි නොදත් මම..
තනියම කොහොම පැටවුන් නිදි කරන්න ද..
දරුවන් නිසාවත් නුඹ ආවොතින් ගෙට..
අහිතක් හිතන් නෑ කවදාවත්ම මම..

ළය ගින්දරින් ගිනි ගන්නා රෑ යාමේ..
කිම මා සොයා මගෙ උඳුවප් සඳ නාවේ..
හොඳටම රිදී නෙතු දොරඟුළු බිඳුනාවේ..
ජාතිත් ආදරෙයි නුඹටම සුදු නෝනේ..
ජාතිත් ආදරෙයි නුඹටම සුදු නෝනේ..

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X