නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

හුස්ම වාගේ ළඟම මාගේ - husma wage lagama mage (රොමේෂ් සුගතපාල - romesh sugathapala)


Romesh Sugathapala sinhala song lyrics


හුස්ම වාගේ ළඟම මාගේ
එන්න සැතපෙන්න යළි ආයේ ඇවිදින්
දවස ගානේ දකින හීනේ
සුවඳ තවරන්න හැම රෑම ඇවිදින් //
ළඟින් මාගේ හිටිය කාලේ
නැවත කිසිදාක යළි එන්නෙ නෑ
ඉතින් ආයේ හුස්ම වාගේ

ළඟින් ඔබ ඉන්න යළි එන්නෙ නෑ
ඔබ හා මා ඔබ හා මා
හමු වූ දිනේ ආයේ එන්නේ නෑ
තාමත් නෑ තාමත් නෑ
ගියදා පටන් ආයේ තාමත් නෑ //
මේම ඔබ හා මෙමා ගෙව්ව කාලේ පවා
ඉතින් කිසිදාක යළි එන්නේ නෑ //

කීවෙත් නෑ කීවෙත් නෑ
හැරදා ගියේ ඇයිද කීවෙත් නෑ
කවුරුත් නෑ කවුරුත් නෑ
ඔබ නැතුව ඒ හීනේ කවුරුත් නෑ //
මේම ඔබ හා මෙමා ගෙව්ව කාලේ පවා
ඉතින් කිසිදාක යළි එන්නේ නෑ //

හුස්ම වාගේ ළඟම මාගේ
එන්න සැතපෙන්න යළි ආයේ ඇවිදින්
දවස ගානේ දකින හීනේ
සුවඳ තවරන්න හැම රෑම ඇවිදින් //
ළඟින් මාගේ හිටිය කාලේ
නැවත කිසිදාක යළි එන්නෙ නෑ
ඉතින් ආයේ හුස්ම වාගේ
ළඟින් ඔබ ඉන්න යළි එන්නෙ නෑ...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X