නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඩැෆඩිල් මලේ - dafadil male (දයාන් විතාරණ - dayan witharana)


dayan vithara sinhala song lyrics


හිත මා සොරාගෙන ගියේ ඇයිද ඩැෆඩිල් මලේ
හිම වාගෙ සුන්දර හසකැන් රඳවා හදේ
මුමුණා කියන්නේ නල රැළින් කඳු මානයේ
ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ
ඔබ තාම මාගෙමයි වසත් කල යෞවනියේ

දුර ඈත ගං තෙරේ සැඩ සීත මාරුතේ
වෙලී ගත ඈ දැත ගෙන මා හීන් වැහි කෝඩයේ
මුව කමල ආදරෙන් සිප ගතිමි සීරුවෙන්
හැඟුම් මතකයි රැඳුන නෙතඟේ එවන් සැන්දැ කලේ

හිත මා සොරාගෙන......

විලෝතුරු මං පෙතේ සඳ උවන පිපි රැයේ
කෝල ලෙස ඈ දැස සැලුවේ දැල වැල් පාලමේ
හද විලම ආදරෙන් සසල විය මුදු සරින්
හැඟුම් සොඳුරුයි රැඳුන මතකේ එවන් සැන්දැ කලේ

හිත මා සොරාගෙන.......

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X