නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අනුරාගිනි දෑසේ - anuragi dese (බාචි සුසාන් - bachi susan)


Bachi Susan sinhala song lyrics

අනුරාගිනි දෑසේ
නැලවී හොර රහසේ
ඔය නා දළු පහසේ
කිමිදෙමි මං බෝ සේ
අඳුරේ සීතල නෑ ඉතින් දැනුනේ
තුරුලේ සියොලඟ ගිනිගෙනයි දැවුණේ

කළුවරේ තොල්පෙති දිගේ
මුදු සීතලක් ගැලුවේ
ලය පුරා ඉහිරී ගියා ඔබේ ආදරේ
හිතුමතේ තොල් පෙති උරා
මත්වී ගියා සෙනේ
හාදු දෙන්න නර්ථනාවියේ

සුදු සේලය හුළඟේ
ගිලිහී බිම වැටුණේ
උණුහුම ලද යහනේ
හැඟුමන් හති වැටුනේ
අඳුරේ සීතල නෑ ඉතින් දැනුනේ
තුරුලේ සියොලඟ ගිනිගෙනයි දැවුණේ

කළුවරේ තොල්පෙති දිගේ
මුදු සීතලක් ගැලුවේ
ලය පුරා ඉහිරී ගියා ඔබේ ආදරේ
හිතුමතේ තොල් පෙති උරා
මත්වී ගියා සෙනේ
හාදු දෙන්න නර්ථනාවියේ

දෙසවන පුරා
කොඳුරන කතා
මට පවසන දේ තේරුණා
ඇස්පිය වසා (ඇස්පිය වසා)
කම්මුල් පුරා
දඟකාරකම් විසිරුනා

කළුවරේ තොල්පෙති දිගේ
මුදු සීතලක් ගැලුවේ
ලය පුරා ඉහිරී ගියා ඔබේ ආදරේ
හිතුමතේ තොල් පෙති උරා
මත්වී ගියා සෙනේ
හාදු දෙන්න නර්ථනාවියේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X