නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අංගනාවෝ ගීතේ ලීවා - anganawo geethe liwa (රූකාන්ත ගුණතිලක - rookantha gunathilaka)

අංගනාවෝ ගීතේ ලීවා තාලේ තැබුවා
සිහිනෙන් මට කීවා ඔබ මාගේ කියලා
අංගනාවෝ
රූපිකාවෝ රැගුමන් රැගුවා
මට අම මී පෙව්වා නේ ඔබේ ලෝකේ
දැන් ඉන්නේ මං ඔබගේ ලෝකේ...

මං මිනිස් ලොවේ තවත් කෙනෙක් නගේ
කියන්නෙ මේ කතන්දරේ
නෑ වෙනස් වෙලා නගේ
ඉතින් පුදන්නකෝ ඔයාගෙ ආදරේ...

රූපිකාවෝ රැගුමන් රැගුවා
මට අම මී පෙව්වා සිහිනෙන් මට කීවා
ඔබ මාගේ කියලා
සීත සීත රෑක පාට පාට තාරුකාව
මම කඩා ගෙනත් දෙමි නගේ
ඔය සීනු සීනු මල් හිනාව
දේව දුන්නෙපාට ගෑව
ආදරේ මටයි නගේ...

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X