නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

අනාත මාරුතේ - Anatha maruthe (Rookantha Gunathilaka)


අනාත මාරුතේ..
කුනාටු සාගරේ..
දිවිය තියෙන තුරු මගේ..
ඔබයි ආදරේ..

අතීතයට වඩා පැරණි අපේ ආදරේ..
අපි දෙදනා හැඬු හැඟුම් දනී සාගරේ..
සදා වෙනස් වෙන්න එපා මැණික මා කෙරේ..
දිවිය තියෙන තුරු මගේ ඔබයි අදරේ..

අනාත මාරුතේ..

සිත රිදවන වදන් වලට..
හඬන්නට එපා..
ඇනුම් බැනුම් වලට මගේ..
තැවෙන්නට එපා..
සසර සරන තුර මගෙන් මිදෙන්නට එපා..
දිවිය තියෙන තුරු මගේ..
ඔබයි අදරේ.......

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X