නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ඔබ මා හමුවන - Oba maa hamuwana (Karunarathne Diulgane)


ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ යට
කොතනක සිටියත් මා මළ දවසට
ඔබ මා හමුවන , Oba maa hamuwana, Karunarathne Diulgane,supun, ayeshmantha,wijebandara,සින්දු,සින්හල,sinhala,sindu, lyricsමගේ ළග තනියට ඉනු මැනවී

ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ යට...

ඔබ සිත මා සිත භමු වූ දා සිට
මා ලය පීඳි පර වූ පෙම්මල...//
සීතින් තුරුලූ කර මා මළ දවසට
මගේ ළග තනියට ඉනු මැනවී...//

ඔබ මා හමුවන මේ ඉර හඳ යට...

කදුල සූසූමම නොහෙලා නොඳොඩා අපි
මිරිගු සයුර වෙත පියමන් කල සැටි...//

සිතින් දරාගෙන මා මළ දවසට
මගේ ළග තනියට ඉනු මැනවී...//

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X