නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මා දන්නේ ආදරේ ගැන විතරයි - ma danne adare gana vitharai (Gayan Gunawardana)


මා දන්නේ ආදරේ ගැන විතරයි - ma danne adare gana vitharai (Gayan Gunawardana)


"මා දන්නේ ආදරේ ගැන විතරයි
එය කියලා දුන්නේ ඔබම තමයි
මා දන්නේ ආදරේ ගැන විතරයි
එය කියලා දුන්නේ ඔබම තමයි

ඔබ නැතිවම කොහොමද මා ඉන්නෙ
ඔබ නැතිවම කොහොමද මා ඉන්නෙ
හද සැනසුම ඇත්තෙ ඔබ ළගමයි

ඔබ වෙනුවෙන් මා ඉපදෙන්නම්
ඔබ වෙනුවෙන් මා මියැදෙන්නම්

උරහිසට මගේ ඇලවී ඉන්න
දිවුරා මගෙ බව මට පවසන්න
සසරේ ගමනට අත්වැල වෙන්න
කැන්දන් යන්නට දිනයක් දෙන්න

මේ ඇස් දෙක පියවෙන තුරුම මගේ
ඔබ ලග ඉන්නට මට ඉඩ දෙන්න

ඔබ වෙනුවෙන් මා ඉපදෙන්නම්
ඔබ වෙනුවෙන් මා මියැදෙන්නම්

තනිකම මකනා කවියක් වෙන්න
මගෙ හිත නිවනා බිරිදක් වෙන්න
සසරෙ ගමනට අත්වැල වෙන්න
කැන්දන් යන්නට දිනයක් දෙන්න

මේ ඇස් දෙක පියවෙන තුරුම මගේ
ඔබ ලග ඉන්නට මට ඉඩ දෙන්න

ඔබ වෙනුවෙන් මා ඉපදෙන්නම්
ඔබ වෙනුවෙන් මා මියැදෙන්නම්"

 

1 comment:

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X