නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ආදරේට තරහ වෙලා - adareta tharaha wela (Nelso Vas)


ආදරේට තරහ වෙලා - adareta tharaha wela (Nelso Vas)


ආදරේට තරහ වෙලා ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා..
ඒත් ආයෙ ආවෙ නෑ ඔයා...
අද එනවද? හෙට එනවද? ආයෙ ඔයා එන්නෙ නැද්ද?
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා....
එනතුරු මම ඉන්නෙ මඟ බලා....//


ආදරේට පොඩි ටොක්කක් ඇන්නට,
හිල් උනාද ලවෙ හෙඩ් එක
යාලුවො ඉදිරි පිටදි බැන්නට,
බ්‍රේක් උනාද හදවත?
තනිකම දැනෙනවා..තනියම හඩනවා...
අද හෙට නාවොත් මම මුහුදෙ පනිනවා......
තනිකම දැනෙනවා..තනියම හඩනවා...
අද හෙට නාවොත් මම මුහුදෙ පනිනවා......

ආදරේට තරහ වෙලා ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා...

මුට්ටිය ඉදෙන කල්ලු දඹරේ,
දෙන්නෙක් අතර අපි වගේ...
ඔයා නැතුව බත් නෑ අද මුට්ටියේ,
මම කෙට්ටුලු ඉදල හාමතේ....
උයන්න දන්නෙ නෑ...කන්න බොන්න දෙයක් නෑ..
නොකා නොබී ඉදලම මැරෙනවා හාමතේ..
උයන්න දන්නෙ නෑ...කන්න බොන්න දෙයක් නෑ..
නොකා නොබී ඉදලම මැරෙනවා හාමතේ..
ආදරේට තරහ වෙලා ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා...
ඒත් ආයෙ ආවෙ නෑ ඔයා...
අද එනවද? හෙට එනවද? ආයෙ ඔයා එන්නෙ නැද්ද?
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා....
එනතුරු මම ඉන්නෙ මඟ බලා...

ආදරේට තරහ වෙලා ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා....

ආයෙ එන්නෙ නැද්ද අනෙ ඔයා....
මගෙ මිනියටවත් ...
එන්න මගෙ සුදා....

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X