නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සුසුමන් ගලා පැතුමන් බිදී - susuman gala pathuman (චාමර වීරසිංහ - chamara weerasinghe)


Chamara weerasinghe sinhala song lyrics


සුසුමන් ගලා පැතුමන් බිදී
හදවේදනා උතුරයි නිතී
මන්දාරමේ වැහිකෝඩයේ
සුලඟක් වගේ ඔබ යයි බිදී
පායන්නෙපා ඇස් මානයේ
හිත හඩවනා තරු කුමරියේ...

ඔබ ඉන්නවානම් හඩනා රැයේ
නෙතුබොද වෙලා කදුලින් පෙගී
මට එන්න බෑ පෙරදාවගේ
හඩවන්නෙපා සිත මේ ලෙසේ..

ඔබ දන්නවානම් සෙනෙහෙ ලයේ
හිත තනිවෙලා විඳවනහැටි
ලංවෙන්න බෑ පෙරදා වගේ
නොතැවී ඉදින් හිටියත් කොහේ..

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X