නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සිතකින් නොවේ ඔබගෙන් සමු ගන්නේ - sithakin nowe obagen (චන්දන ලියනාරච්චි - chandana liyanarachchi)


chandana liyanaarachchi sinhala song lyrics


සිතකින් නොවේ ඔබගෙන් සමු ගන්නේ
පිලිතුරු නැති හන්දා
කොතරම් පිදුවත් අගයක් නොවේ නම්
ලතවී හිඳින් ඇයිද මා

කිසිවක්ම නොඅසා රිදවුම් දෙවන්නේ
නොදනී වටහා ගනු කෙසේ
කිසිවක්ම නොඅසා රිදවුම් දෙවන්නේ
නොදනී වටහා ගනු කෙසේ
සිතුවම් මවා වි දෙකුපුල් තෙමා
ඉවසුම් නොදේ මේ ලෙසින්

සිතකින් නොවේ ඔබගෙන් සමු ගන්නේ
පිලිතුරු නැති හන්දා
කොතරම් පිදුවත් අගයක් නොවේ නම්
ලතවී හිඳින් ඇයිද මා

ඈතින් ඈතට වෙන් වී යන්නම්
නොදකින ලෙසින් වත මගේ
ඈතින් ඈතට වෙන් වී යන්නම්
නොදකින ලෙසින් වත මගේ
කඳුළක් වුණා දෝ මගේ ජීවිතේ
උරුමය මෙසේ වේවි නම්

සිතකින් නොවේ ඔබගෙන් සමු ගන්නේ
පිලිතුරු නැති හන්දා
කොතරම් පිදුවත් අගයක් නොවේ නම්
ලතවී හිඳින් ඇයිද මා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X