නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සිහි නොවෙයිදෝ ඔබට මා - sihi noweido obata ma (ජුඩ් රොගන්ස්)


Jude Rogans song lyrics


සිහි නොවෙයිදෝ ඔබට මා
ඊයේ වෙනතුරු පෙම් කළා
දෑස හඬවා දෑත හැරදා
ඔබට පෙම් කළ සිතම රිදවා
ආදරේ මගෙ හැර දමා
ඔහුට හිමි වී ඔබ ගියා

නෑ බලන්නේ එදා වාගේ ආදරේ උතුරනා දෑසින් //
ඔබ හිඳින්නේ ළඟම ඔහුගේ
නොදුටු සේ මා ඉවත බලමින්
මගේ හදවත පාරලා
ඔබ හිඳී ඔහුගේ වෙලා

සිහි නොවෙයිදෝ ඔබට මා.......

නෑ ඉතින් මට ඔබට ආයේ
පෙම් කරන්නට ඔබට වාගේ//
හිඳිනු මැන සතුටින් සදා
ජීවිතේ හැම දේ ලබා
ආදරේ මගෙ හැර
දමා ගියත් නෑ තරහා වෙලා

සිහි නොවෙයිදෝ.....

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X