නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

ශිල්ප සොදින් දැනගන්ට ගිහින් නුඹ - shilpa sodin (සුනිල් එදිරිසිංහ - sunil edirisingha)

ශිල්ප සොදින් දැනගන්ට ගිහින් නුඹ
යහතින්දෝ කොලොම්පුරේ
ඉන්න නෙමෙයි මියෙදෙන්න හිතය් මට
නුඹ නැතිහන්දා මං තනියෙන්

හැන්දෑ අවරට දැක්ක්ද නංගෝ
තිරුලු වෙලා ඉන්නා ජොඩූ
රංචු මිසක තනියෙන්ම නොයන්නේ
එ නුවරට නුඹ කිරි කොඩූ

නාමල් සුවදත් පෙරදා වාගේ
අද නෑ නොවැ ඇලහිස්මත්තේ
නාමල් සුවදට බඹරු ඇදේදෝ
මගතොට නුඹ යනෙනා වාරේ

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X