නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

සයුරක් නොදුටු ගඟුලක් කිසිදා ගලන්නෙ නෑ - sayurak nodutu gagulak (සුනිල් එදිරිසිංහ - sunil edirisingha)

සයුරක් නොදුටු ගඟුලක් කිසිදා ගලන්නෙ නෑ
වෙරළක් අහිමි සයුරක් කිසිදා හඬන්නෙ නෑ

කඳුලක් නොසැලු නෙතකින්
හසරැල් සොයන්නෙපා
ලැබුණත් බිඳුණු හදකින්
සෙනෙහස සොයන්නෙපා

සිසිලක් නොමැති අහසින්
වැසි දිය යදින්නෙපා
ලැබුණත් බිඳුණු හදකින්
සෙනෙහස සොයන්නෙපා

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X