නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

පුදසුනක නිසල බව - pudasunaka nisala bawa (දයාන් විතාරණ - dayan witharana)


dayan vithara sinhala song lyrics


පුදසුනක නිසල බව ලද පෙමට තිබුනි නම්
හදවතට නොවේ මේ තරම් සුසුම්
මට කියනවාද... මට කියනවාද...
බැදි ආදරයට ඇයි... දුන්නේ රිදුම්//

මල් විලක එලා තිබු මුදු සුවද නෙලාගෙන
සැනසිල්ල ලගින් හිනහෙන්න ගිහින්
දුක හඩන හැඩුම්... ආ......
ඔබ දන්නවනම් නෑ දෙන්නේ තැවුල්

පුදසුනක නිසල බව....

පෙම් සදක ප් රභා ඇති පෙම් වරම උතුම් ලෙස
පුද දුන්නු බැතින් පණ ගැහෙන තරම්
ලෙන්ගතු සිතකින්... ආ......
මැන බලනවනම් නෑ ඉන්නේ දුරින්.....

පුදසුනක නිසල බව.....

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X