නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

පැහැසර අරුණක ඉරමල පිපුනාවේ - pehasara arunaka (අසංක ප්‍රියමන්ත - asanka priyamantha)


 Asanka Priyamantha peiris song lyrics

අසංක ප්‍රියමන්ත මහතාගේ වෙනත් ගීත 

"පැහැසර අරුණක ඉරමල පිපුනාවේ...
යුගදුරු යුගදුම සැනකින් නිවුනාවේ...
හිමිදිරියේ...සීතල හීනෙක දැවටීවත්
පරවි පියාපත් ඇසුනාවේ...

සිත සිරකොට බැදි දඬු වැට බිදුනාවේ...
සිත සිත යා කර සෙනෙහස හැමුවාවේ...
සිත සිරකොට බැදි දඬු වැට බිදුනාවේ...
සිත සිත යා කර සෙනෙහස හැමුවාවේ...

පැහැසර අරුණක...

ලියවැල් ඇහැරී යලි මල් පිපුනාවේ...
දෑලම යා කල ඉදු සැව් ඇදුනාවේ...
ලියවැල් ඇහැරී යලි මල් පිපුනාවේ...
දෑලම යා කල ඉදු සැව් ඇදුනාවේ...

පැහැසර අරුණක...
"

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X