නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

නෙතු ඔබ මා ගැටුණා ඒ ගංතීරේ - nethu oba ma - Saragee asille (භාතිය සහ සන්තුෂ් - bhathiya and santhush)


bhathiya and santhush sinhala song lyrics


නෙතු ඔබ මා ගැටුණා ඒ ගංතීරේ
ඔබ මට ඉඟි කෙරුවා හැබැහින්දෝ නොදැනේ
නෙතු ඔබ මා බැදුණා ඒ ගංතීරේ
ඔබ මට ඉගි කෙරුවා හැබැහින්දෝ නොදැනේ
සිහිනෙන් පෑ වදනින්
නෙතු කැල්මේ බැල්මෙන්
තවමත් මා හද කැළඹේ

සරාගී ඇසිල්ලේ පෙමින් මත් වීලා ඈගේ
තුරුල් වී සමීපේ කොපුල් තෙත් වීලා රහසේ
සරාගී ඇසිල්ලේ පෙමින් මත් වීලා ඈගේ
තුරුල් වී සමීපේ කොපුල් තෙත් වීලා රහසේ

දෙනුවන් සිප ගත්තා පිනි පොද වැස්සේ
අප හදවත් බැඳිලා මන්දාරම් සෙවණේ
දෙනුවන් සිප ගත්තා පිනි පොද වැස්සේ
අප හදවත් බැඳිලා මන්දාරම් සෙවණේ

සිහිනෙන් පෑ වදනින්
නෙතු කැල්මේ බැල්මෙන්
තවමත් මා හද කැළඹේ

සරාගී ඇසිල්ලේ පෙමින් මත් වීලා ඈගේ
තුරුල් වී සමීපේ කොපුල් තෙත් වීලා රහසේ
සරාගී ඇසිල්ලේ පෙමින් මත් වීලා ඈගේ
තුරුල් වී සමීපේ කොපුල් තෙත් වීලා රහසේ

ඈ දුටු විට දෙවඟනක් වගේ
හදවත කකියනවා හොදටම මගේ
දිලිසෙන නුවන් නිල්මිණි කැට වගේ
අකාසේ තරු මදි ගෙල සරසන්න ඇගේ

ඇගේ ඉඟ සුඟ 

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X