නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

මා රවටා ඔයා අස් කදුලින් තෙමා - ma rawata (අතුල අධිකාරී - athula adhikari)


Athuka adikarai sinhala song lyrics


මා රවටා ඔයා අස් කදුලින් තෙමා
ඔහු තුරුලේ වෙලි අත ගියා
ආදරේ එකයා තමා මාගෙ පනමයි කියා
එකදො දමා ගියේ කුඩුවෙන් එහා

පෙර සසරෙ පවට මව්ව මගෙ හීන සුනු වි ගියත්
ඉන්නවා නෙද කොහෙ හරි ලොකේ හිනහී හොදින්
නුබෙ සතුටයි හමදා ඕනෙ වුනේ ලදුනේ
ඉවසමි ඉතින් රහසේ කදුලල් සලා....... කදුලල් සලා.........

වෙන් වෙලා යන්න හේතු තිබුනද මාගේ අතින්
හිතට එකගයිද වැරදි මටමයිද අපෙ ආදරෙන්
නුබෙ සතුටයි හැමදා ඔනෙ වුනේ ලදුනේ
ඉවසමි ඉතින් රහසේ කදුලල් සලා....... කදුලල් සලා...

මා රවටා ඔයා.............

එකතු කලේ : හද රැදි ගී

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X