නිල්වන් මුහුදු තීරේ ගල් මල් පිපුන යායේ මා තනිවෙලා නැව් තලේ ඈ ඇත ඇගේ යහනතේ... මා එතෙර ආ දා ඈ නැවත ආවා... ඒ මොහොත සිහිවේ අද වගේ... මා හා තුරුළු වීලා දෑසේ කදුළු බීලා රහසේ සුසුම් ලෑ හඩ ඇසේ... නිල්වන් මුහුදු තීරේ... ගල් මල් පිපුණු යායේ... මා තනිවෙලා නැව් තලේ... රෑ සොඳුරු මොහොතේ... මා මිදුනු යාමේ එකතු කලේ : හද රැදි ගී

කදු මුදුනින් සඳ එලියක් සේ - kadu mudunin sada eliyak se(අජිත් මුතුකුමාරණ - ajith muthukumarana)


"කදු මුදුනින් සඳ එලියක් සේ
මල් අතරින් ඔබේ රුව මැවේ
රන් අකුරින් හදවත ලියැවේ
හිමිවේවා සුවඳ මට ඔබේ.......//

ලන්තෑරුම් පහන්සිල නිවා...
රඳවාගමි දෑසෙ ඔබෙ සොයා ..
හැමදාකම සිතේ ගිනි නිවා..
මගෙ සඳ වෙනු රත්තරන් ඔයා...

කදු මුදුනින් සඳ එලියක් සේ.../

මනමාලයි පිනිකැට වැස්ස..
සඳ වාගෙයි මට ඔබෙ දැක්ම...
පන වාගෙයි පිදුව සෙනෙහස..
ඔබ ගාවින් යන්නෙ නැහැ මම...

කදු මුදුනින් සඳ එලියක් සේ..//

No comments:

Post a Comment

ඕන වෙලාවක සිංදු lyrics බලන්න ඇප් එක ගන්න

X